20'lik Dişinizi Çektiriniz!

20'lik Dişinizi Çektiriniz!

Yirmi yaş ya da akıl dişlerinin çekimi ile ilgili diş hekimleri arasında farklı yaklaşımlar vardır. Bazı durumlarda gerekli önlemler alınarak bu dişler çekilmelidir.

Yirmi yaş dişleri için çekilmesine gerek yok, bir zararı yok, ağızda dursun ilerde azı dişine bir şey olursa köprü ayağı olarak kullanılarak diş yapılır benzeri çok mantıklı görünen açıklamalar yapılabilir.

Yirmi yaşlar neden çekilmelidir açıklanabilir. Çektirilmesi gerekli değildir önerisinde bulunan diş hekimlerinin bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle bu açıklamaları yaptıkları unutulmamalıdır.

Diş Hekimliği Açısından Gerekli Durumlar:
•Yirmi yaş dişi için ağızda hiç yer yoksa, özellikle çene yapısı küçük olanlarda.
•Diş yan çıkabilir, azı dişine baskı yapabilir.
•Kemik içinde kalarak diğer dişleri sıkıştırabilir
•Normal çıksa da diğer dişleri sıkıştırdığı için dişler arasında doğal olması gerekli olan aralığı daraltıp kolay çürümelere neden olabilir.

Beden Sağlığı Üzerine Etkileri:

Yirmi yaş dişleri, modern hayatla başlayan işlenmiş gıda tüketiminin sonucunda gelişen çenedeki küçülmeye paralel olarak kaybolmaya yüz tutmuş organdır. Tüm evrim süreçlerinde olduğu gibi güdükleşerek kaybolmaktadırlar.  Nöral terapinin tıbba kazandırdığı "Bozucu Alan" yaklaşımına uygun olarak beden için olumsuz uyaran kaynağı oluştururlar. Bu etkileri nedeniyle birçok hastalığın asıl kaynağı olabilirler. Özellikle baş ağrıları ve hormonal etkileri çok  dikkat çekicidir.
•Migren ağrısının nedeni olabilirler. Özellikle lise çağı genç kızlarda.
•Genç erkelerde küme baş ağrısına neden olabilirler.
•Özellikle genç kızlarda hormonal olumsuz etkileri sancılı adet kanamalarından, düzensiz kanamalara ve en ağır olumsuz etkisi olarak polikistik over hastalığına sebep olabilirler.
•Eklemler özellikle omuzda impigment ve kollarda tendinit gelişmesine zemin hazırlayabilirler.
•Kalp üzerine olumsuz etkileri vardır.
•Tinnitus ve işitme sorunları ile birlikte baş dönmesi – vertigo ataklarının alt yapısında yer alabilirler.

Yirmi yaş dişlerinin bu etkileri genel tıp uygulamalarında bilinmemektedir. Bu nedenle çekilmesin yorumları yapılabilir. Hastalar ve hekimler nöral terapide bozucu alan yaklaşımı ve Gökmen Yaklaşımı hakkında bilgiye sahip olurlarsa konuya daha doğru yaklaşabilirler.

Yirmi Yaş Diş Çekiminde Dikkat Edilecekler!
•Dişin çekimini bu konuda deneyimli bir diş hekiminin yapması önemlidir. Güdük organ olduğu için kökleri zayıftır ve çoğunlukla kırılarak kemik içinde kalabilir. Hekim dikkatli bir şekilde kalan parçayı da çıkarmalıdır. Bundan dolayı çene cerrahı ile çalışma tercih edilebilir. Diş hekimine kök bırakılmaması gerekliliği belirtilmelidir. Çünkü kalan parça da bozucu alan etkisini devam ettirir.
•Cerrahi uygulama çok sorun yaratacaksa (özellikle gömülü dişlerde) çekim gerekliliği tekrar gözden geçirilmelidir.
•Eksik dişler nedeniyle kayma oluşmuş ve yirmi yaş dişleri azı dişi görevi görüyorsa çekilmemelidir. Ayrıca devamındaki azı dişlerin durumu nedeniyle (eksik, kanal tedavili, kemikle ilişkisinde sorun var gibi…) ve köprü ayağı olması yakın zamanda gerekli olabilecekse bırakılabilir.
•En önemlisi ailesinde ve kendisinde romatizmal hastalık veya semptom geçmişi olanlarda doğrudan çekimler romatizmayı açığa çıkarabilir. Bu hastalarda nöral terapi ile ön hazırlık yapılıp sonra diş çekilmelidir. (Gökmen Yaklaşımı)

Kaynak: Milliyet-Pembenar