“Geleneksel Çin Tıbbı; Sendromlara Göre Şifa Aramayı Sağlayan Bir Tıp Sanatıdır”

“Geleneksel Çin Tıbbı; Sendromlara Göre Şifa Aramayı Sağlayan Bir Tıp Sanatıdır”

CRI TÜRK'te yayınlanan Tülin Tonkuş'un sunduğu "Doktorla Randevu" programının bu haftaki konuğu; Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi, Uzmanlar Komitesi Üyesi, Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu Beycin Eğitim Merkezi Fahri Profesörü, Dünya Akupunktur Dergisi Editöryal Komite Üyesi ve Uluslararası Çevirmenler Federasyonu Üyesi Dr. Nimetullah Reşidi oldu.

Dr. Nimetullah Reşidi, Çin'de sık uygulanan akupunktur ve moksibüsyon uygulamasının yanı sıra geleneksel Çin tıbbında önemli bir yeri olan Yin-Yang, Jing Luo, Wu Xing ve Çi Kavramı hakkında da bilgiler verdi.

Geleneksel Çin Tıbbını; "insan vücudunu bir bütün halinde ele alarak, sendromlara göre şifa aramayı sağlayan bir tıp sanatıdır" şeklinde tanımlayan Dr. Reşidi, Jing Luo (Hat-Ağ) Teorisi, Ying-Yang (artı-eksi) Teorisi ve Wu Xing (Beş Madde) Teorisinden oluştuğunu belirtti.

Jing Luo (Hat-Ağ) Teorisi'ni; "İnsan vücudundaki organ ve dokuların Hat damar ve Ağ damar olarak bilinen "Can" damarlarıyla bütünleştiğini teyit ederek, insan vücudunu bir bütün gövde olarak kabul eden bir ilkedir." şeklinde tanımlayan Dr. Nimetullah Reşidi, Ying-Yang'ın da artı-eksi olarak açıklanabileceğini belirterek "Çinliler için her şey Ying ve Yang'dır. Ahenge ulaşmanın yolu Ying ve Yang'ı dengelemekten geçer" diye konuştu.

Dr. Reşidi, Beş Madde Teorisi hakkında ise; "Nesneleri oluşturan ağaç, ateş, toprak, metal ve su olarak bilinen bu beş maddenin niteliğine ve aralarındaki birbirini doğrulama, birbirini kısıtlama düzenine dayanarak doğayı tanımaya, doğa olaylarını açıklamaya ve doğa düzenini araştırmaya çalışan bir nevi dünya görüşüdür." ifadelerini kullandı.  

Akupunkturun, insan vücudundaki kan ve can dolaşımının dengesini sağlayan bir nevi denge tedavisi olduğunu ifade eden Dr. Nimetullah Reşidi, Çin'de akupunktura benzer bir uygulama olan moksibüsyon hakkında da bilgi verdi. Dr. Nimetullah Reşidi, moksibüsyon'un; moksa otu veya başka ilaçları vücudun dış yüzündeki akupunktur yuvaları üzerinde yakarak cilde ve kasa ısı sızdırmakla akupunktur hatları ve ağlarını etkileyerek kan ve can dolaşımını düzelterek yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Dr. Reşidi, Çin kaynaklarında adı geçen Qi (Çi)'yi de açıklayarak, Çi'nin Türkçe karşılığının "Can" olduğunu ifade ederek, "Evrendeki tüm nesneleri oluşturan en temel maddi varlıktır. İnsanlarda işte bu Çi'ye dayanarak yaşamını sağlar. O bütün dokuların besleyicisidir. Yani o bir güçtür, kuvvettir. Bu kuvvetin canlılarda tezahür eden şekli candır." şeklinde konuştu.

Geleneksel Çin Tıbbında Kan (Xue) ve Can ( Qi) arasındaki ilişkiyi de aktaran Reşidi, bu kavramların birbirini destekleyen bir bütünün iki yüzü olduğunu belirterek , "Can artı, kan eksi niteliktedir. Can, kan'ın babasıdır. Kan , can'ın annesidir. Can, kanı üretir. Kan, canı besler" diye konuştu.