Dijital Sağlık Zirvesi 2017 Sona Erdi

Dijital Sağlık Zirvesi 2017 Sona Erdi

CRI TÜRK'ün medya sponsoru olduğu Dijital Sağlık Zirvesi 2017, dün Uniq İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tam gün düzenlenen Dijital Sağlık Zirvesi'nde, sınır tanımayan sağlık çözümleri, sağlığın geleceği ve sağlıklı yaşamın yeni vazgeçilmezi olan giyilebilir cihazlar gibi sektörün nabzını tutan gelişmeler sektöre yön veren markaların temsilcileri tarafından ele alındı.

Global şirketlerde başarı hikayeleri, dijitalin gücü ve bu gücün markanıza nasıl değer katacağı, yeni sağlık modeli nasıl olması gerektiği, interaktif ve dijital tıp eğitimi gibi sağlık profesyonellerinin üzerinde düşündüğü konular, Dijital Sağlık Zirvesi'nde masaya yatırıldı.

Günümüzde araştırmaları büyük bir hızla devam eden sağlıkta yapay zekâ kullanımı, biyoteknolojide son gelişmeler, ilaç endüstrisinin geleceği, ilaç sektöründe dijital başarı hikâyeleri, sağlıkta dijital medya kullanımı ve sağlık bilimlerinde dijital dönüşüm konuları dinleyicileri olan sektör profesyonelleri ile paylaşıldı.

Dijital Sağlık Zirvesi, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın müzik ziyafeti ile başladı. Sonrasında Dr. Kıvılcım Kayabalı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından da sırasıyla konuşmacılar zirvede sunumlarını gerçekleştirdiler.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK İÇİN DİJİTAL STRATEJİYE DEĞİL, DİJİTAL ÇAĞ İÇİN İŞ STRATEJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Eczacıbaşı Holding Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik "Sürdürülebilir Sağlık İçin Dijital Stratejiye Değil, Dijital Çağ İçin İş Stratejisine İhtiyacımız Var" başlıklı konuşmasında "İnsan hayatına bir süreç olarak bakarsak sağlık evresinin uzatılması sağlık sektöründe çalışan herkesin öncelikli amacı. Çağımız her hareketi çok hızlı dijital ortama aktarmamıza yarıyor." dedi.

Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman ise sağlıkta dijitalleşmenin dünü, bugünü ve yarınını anlatarak "İlacı bulmak önemli, onu hastaya canlı olarak götürebilmek de bir o kadar önemli." ifadelerini kullandı.

"SINIR TANIMAYAN SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ: SAĞLIĞIN GELECEĞİ"

"Sınır Tanımayan Sağlık Çözümleri: Sağlığın Geleceği" oturumunda Philips Turkiye CEO'su Haluk Karabatak "Dijital teknolojiler tıbbı destekliyor." diye konuştu.

"SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ"

PTMS Kurucusu ve DHS Organizatörü Dr. Kıvılcım Kayabalı'nın modaretörüğünü yaptığı "Sağlıkta Yapay Zekâ" oturumunda IBM Watson Türkiye, Ortadoğu, Afrika Bölge Satış Direktörü Afşar Akal, Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ve Abbott Professional Services Executive Emre Tavşancıl konuştu. IBM Watson Türkiye, Ortadoğu, Afrika Bölge Satış Direktörü Afşar Akal oturumda "Yapay zekânın temeli veri. Verinin bir şekilde özgürleştirilmesi lazım. Bunun için de herhangi bir merkezi otoritenin tekeli altına alınmaması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"SAĞLIKLI YAŞAMIN YENİ VAZGEÇİLMEZİ: GİYİLEBİLİR CİHAZLAR"

Samsung Electronic Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Mobil İletişim Ürün Strateji Direktörü Anıl Öztekin zirvede "Giyilebilir teknolojiler günlük egzersizleri yaşam şekli haline getirmemize yardım edebilir mi?" konusunu ele aldı.

"SAĞLIK BİLİMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM"

Yazar ve Danışman Murat Yeşildere moderatörlüğünde, Medtronic Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ile Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek'in katılımlarıyla "Sağlık Bilimlerinde Dijital Dönüşüm" oturumu yapıldı.

"YENİ SAĞLIK MODELİ NASIL OLMALI?"

Zirveye Pakistan'dan katılan Healthcare Paradigm Başkanı Dr.Zakuiddin Ahmed, "Yeni Sağlık Modeli Nasıl Olmalı?" konusunda değerlendirmede bulundu. Ahmed konuşmasında "Artık kendi genetik geçmişimize göre belirlenen kişisel sağlık hizmeti alabiliyoruz. Yani aynı hastalık için farklı ilaç alma dönemi başladı" dedi.

"İLAÇ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL BAŞARI HİKÂYELERİ"

Dijital Sağlık Zirvesi 2017 öğleden sonra "İlaç Sektöründe Dijital Başarı Hikâyeleri" oturumu ile devam etti. Idecon Idea&Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Bayer Maghreb-İran-Türkiye Kadın-Erkek Sağlığı Pazarlama Müdürü Pelin İçil, GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Departman Lideri İrte Alptekin ile Sanofi Dijital ve Çoklu Kanal Pazarlama Müdürü Serli Çubukçu konuştu.

"BİR GLOBAL KAMPANYA HİKÂYESİ VE DİJİTALİN GÜCÜ"

"Bir Global Kampanya Hikâyesi ve Dijitalin Gücü" konulu oturumda ise, Medikal Direktör, GSKTurkiye Üroloji Global Takımından Dr. Burkay Adalığ önemli açıklamalar yaptı.

"EN BÜYÜK ÖDÜL, İNSAN HAYATI"

Ardından Tazefikir Yaratıcı Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık "En Büyük Ödül, İnsan Hayatı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Gözüaçık konuşmasında "Bilgi ve farkındalıkla insanları harekete geçirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında CNN Türk köşe yazarı, Bilim ve Sağlık habercisi Esra Öz moderatörlüğünde "İnteraktif ve Dijital Tıp Eğitimi: Öğlen Öğren TV" ve "Sağlıkta Dijital Medya Kullanımı" başlıklı paneller yapıldı. Panellerde Aile Hekimi Öğlen Öğren TV Proje Direktörü Dr. M. Gökhan Kara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gökçen Erdoğan ile Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Aksoy katıldı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK POLİTİKALARI VE HASTANELERDE DİJİTALLEŞME"

"Sürdürülebilir Sağlık Politikaları ve Hastanelerde Dijitalleşme" oturumunu Idecon Idea&Congress Kurumsal İletişim Yönetmeni Serap Öcal yönetti. Oturumda Sağlık Yöneticisi ve Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Melih Bulut konuştu.

"ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİ"

Dijital Sağlık Zirvesi 2017'de son olarak "Arıcılık ve Arı Ürünlerinde Sürdürülebilir İş Modeli" oturumu gerçekleştirildi. Oturuma Bee'o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur katıldı. Tanuğur konuşmasında "Türkiye'de 60 bin arıcı, 7 milyon arı kovanı var. Biz istersek bu sektörde dünya lideri olabilecek bir ülkeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Tuğçe Akkaş