“7-8 Sene İçinde Çin, ABD'yi Geçecek”

“7-8 Sene İçinde Çin, ABD'yi Geçecek”

Profesör Doktor Sencer İmer, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşını ve etkilerini değerlendirdi.  İmer, "ABD'nin birinci güç olma özelliğini kaybetmekte olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Ortada 12 trilyon dolarlık bir Çin Halk Cumhuriyeti ve 18 - 19 trilyon dolarlık ABD var ama büyüme hızlarına bakıldığında yüzde altı buçuk olan Çin'in karşısında en fazla yüzde üçe kadar çıkabilen bir ABD var. Dolayısıyla yedi ilâ sekiz sene içinde Çin, ABD'yi geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

CRITÜRK'te Kamil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu Manşet programında Sencer İmer, üretim unsurlarına bakıldığı zaman da çeliğin çok belirleyici bir faktör olduğunu belirterek, Çin'in 800 milyon ton civarında çelik üretimi varken, ABD'nin 90 milyon ton olduğunu dile getirdi. Buna Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinin ve Rusya'nın üretimleri eklense bile Çin'e erişilemeyeceğini, dolayısıyla Çin'in şu anda dünyanın ekonomik ve sanayi gücü haline gelmiş olduğunu dile getirdi.

"ABD Ne Yaparsa Yapsın Çin'e Yetişemez, Bu Sonuç Vermeyecek Bir Mücadele"

İmer enerji konusunda şunları söyledi, "Enerji tüketiminde ABD kişi başına 10 ton taş kömürüne eş değerde enerji tüketiyor. Bir ülke ne kadar çok enerji tüketirse, o kadar çok üretir ve o kadar da rahat yaşar. ABD'de 320 milyon nüfus olduğu düşünülürse, onla çarpıldığında, üç milyar iki yüz milyon tonluk bir taş kömürü enerjisi tüketildiği ortaya çıkıyor. Çin'in ise tükettiği enerji kişi başına üç ton taş kömürüne eşit ve bir buçuk milyarlık nüfusla çarpıldığında dört buçuk milyar ton yapar ki bu da ABD'den neredeyse yüzde elli daha fazla oluyor. Buna göre Çin, şu anda zaten ekonominin gerekli unsurlarıyla, malzeme ve enerji açısından zaten çoktan ABD'yi geçmiş vaziyettedir".

"Trump  ABD'nin başına gelirken "önce Amerika" sloganıyla, ABD'yi yeniden üretim gücü yapmaya kalktı ve bu hedefine ulaşabilmek için bir takım tavizler vermeye de devam ediyor. Ama ABD içindeki küreselciler, özellikle paranın üzerinden para kazananlar, Amerika'da üretim yapılmasına gerek yok, gerekirse başka yerde de olur görüşünü benimsedikleri için Trump'la karşı karşıya geldiler. Bu mücadele içerisinde de Trump, çeliğe yüzde 25 oranında gümrük vergisi koydu. Özellikle bu verginin nedeni Çin'in yaptığı ihracatı ve diğer ihracat yapan ülkelerin önünü keserek, ABD'nin sanayiini güçlendirmekti. Ancak ne yaparsa yapsın ABD'nin Çin'e yetişmesi mümkün değil, dolayısıyla bu sonuç vermeyecek bir mücadele".