4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”

4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”
4. İstanbul Tasarım Bienali “Okullar Okulu”

6 hafta boyunca, 6 farklı mekânda, 200'ün üzerinde katılımcının tasarımdan gastronomiye, teknolojiden ekonomiye farklı alanlardan projeler, 4 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu'nda yer alan altı farklı mekâna yayılıyor.

Bienale tıpkı bir öğrenci gibi yaklaşarak, çaba göstermelisiniz. Rehberli geziler, çok açıklayıcı ve herşeyin gözünüzde daha derin bir anlam kazanmasını sağlıyor. Ancak ücret ödemek istemezseniz, İKSV'nin bu yıl hayata geçirdiği "Sesli Rehber" uygulamasını Google Play'den ücretsiz olarak telefonunuza indirerek, sergilenen işlerle ilgili ayrıntıları dinlemeniz mümkün. Bu şekilde de gezmeyi tercih etmeyenlerdenseniz, çalışmaların yanında bulunan plakaları dikkate almanızda fayda var. Tamamen öğrenme yöntemlerini irdeleyen bu bienalde, öğrenmeye açık olmalısınız, aksi halde alt metnini kavrayamadan birçok güzel fikir ve deneyi es geçmeniz mümkün.

Bienalde tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 200'ün üzerinde katılımcının sergi ve projeleri yer alıyor. Tasarım eğitiminin nasıl farklı olabileceği, eskiden ve yeniden neler öğrenilebileceği, gelenekselle teknolojinin nasıl bir araya geleceği, farklı ağlar içinde nasıl farklı üretetilebileceği ve nasıl alternatifler yaratılabileceği gibi soruları merkezine alan 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde, haritalardan yiyeceklere, ölçüm birimlerinden zamana, el sanatlarından yapay zekâya, resimden uzay istasyonuna kadar tasarımı ve öğrenme biçimlerimizi farklı açılardan ele alan projeler yer alıyor.

Soru Soran Bir Bienal

Bienali yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş rotasına yayan Okullar Okulu, hepimizin içgüdüsel olarak bildiği bir şeyin altını çiziyor: Öğrenmek, tek bir binada öngörülen saatlerde gerçekleşen, önceden belirlenen etkileşimlerle sınırlı değil. Yeni fikirler her yerde, her zaman ortaya çıkabiliyor. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan ve yabancılardan bilgi ediniyoruz. İnşa edilmiş çevremizden ve onu yönlendirmek için geliştirdiğimiz araçlardan öğreniyoruz. Hepimiz bir okula dönmüş kentte öğrenicileriz; sokaklar birer koridor, kültür kurumları birer sınıf, depolanmış konular yerine de çok disiplinli, karmaşık bir yapı mevcut: Bozum, Akışlar, Dünya, Ölçekler, Zaman ve Sindirim.

İstanbul Tasarım Bienali Sergi Tasarımı

4. İstanbul Tasarım Bienali'nin sergi malzemeleri ve senografisi mimar Aslı Çiçek ve ürün tasarımcısı Lukas Wegwerth'in iş birliğiyle üretilerek kuruldu. Wegwerth'in III+1 adlı kolay kurulabilen sistemi ve Çiçek'in sergi tasarımındaki deneyiminden faydalanan bienal sinografisi, birbirinden farklı altı mekâna yayılıyor.

Altı Mekân - Altı Okul

Yapı Kredi Kültür Sanat – Akışlar Okulu

Akışlar Okulu'nda gerçekleştirilen projeler, çevremizde her an kullandığımız ama sıradanlaştığı için görünmez hale gelen örgü, sabun, çizimlerden radyo,  performans ve yayıncılığa kadar tanıdık bir dizi mecrayı yeniden görünür kılıyor. Akışlar Okulu, suyun, kültürün, objelerin ve bilginin hem fiziki hem de dijital dünyada nasıl hareket ettiğini, etkileşime dayalı bir ağ oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini inceliyor. Sokak dilinin aktarımını keşfetmek üzere İstanbul sokaklarında kaydedilen canlı bir radyo programı ve Suriye'yi terk edenlerin anlatılarından oluşan bir gezi rehberi gibi projelerle bu sistemler su yüzüne çıkıyor. Akışlar Okulu, Yapı Kredi tema sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Katılımcılar: åbäke, Aformal Academy ve ARK.WORLD, Ana Peñalba, CMP Office, Ebru Kurbak, Irene Posch, So Kanno, Hannah Perner-Wilson, Mika Satomi, Farzin Lotfi-Jam ve Mark Wasiuta, ONAGÖRE, Radioee.net ve Pub Radio, Studio Folder, Taeyoon Choi

Pera Müzesi - Ölçekler Okulu

Ölçekler Okulu, kurulu normları, standartları ve değerleri sorguya açıyor; değer olgusunu nümerik veya finansal terimlerle ölçmenin abesliği ve aleladeliğinin altını çiziyor. Bu okul, değer bildiren her türlü kurumsallaşmış normu sorgulayarak yeniden tasarlayan, standartların ve değerlerin değişkenliğini araştırıyor. Burada sergilenen projeler arasında standart kabul ettiğimiz ölçü birimleri ile güzellik ve güveni ölçmeyi deneyen bir yerleştirme ile piksel ve vektörlerin devrinde santimetre veya inç gibi ölçü birimlerinin hâlâ tedavülde olup olmadığı sorusunu soran bir çalışma da yer alıyor. Ölçekler Okulu, Yeditepe Üniversitesi tema sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Katılımcılar: AATB, Ali Murat Cengiz, Alix Gallet, Aslı Çiçek, Bogomir Doringer, Bora Hong, Broomberg&Chanarin, Can Altay, Cansu Cürgen & Avşar Gürpınar, ECAL X MACGUFFIN MAGAZINE, Fictional Journal Collective, Jamie Allen, Judith Seng, Juliette Pépin, Legrand Jäger, Lukas Wegwerth, Mark Henning, Noortje van Eekelen, Pınar Yoldaş, Possible Bodies Collective, SCN, Selim Süme, Unfold

Akbank Sanat – Bozum Okulu

Bozum Okulu, yeni yapılar oluşturmak amacıyla öncelikle var olanı bozarken, onun işlevini değiştirerek yeniden tasarlayan işlere ev sahipliği yapıyor. İnsanlar ve makineler arasındaki sürekli değişen karmaşık ilişkiyi araştıran okul, yeniliklerin esas itici gücünün insan yaratıcılığı olduğunun altını çiziyor.

Katılımcılar: Amandine David, Camilo Oliveira, Ersin Altın, Burçak Özlüdil, Augustus Wendell, Amy K. Hoover, FABB ve katkıda bulunanlar, Kerim Bayer, Martina Muzi, Matylda Krzykowski, Annika Frye ve öğrencileri, Nur Horsanalı, Ottonie von Roeder, Stigmergy•Family•Studio•, Studio Makkink & Bey ve katkıda bulunanlar

Arter - Dünya Okulu

Dünya Okulu, kapitalist büyümeyi, gezegenin doğal kaynaklarının önüne koyan anlayışı sorguluyor ve tersine çeviriyor. Çok ilginç işlerin yer aldığı Dünya Okulu'nda sergilenen yosun atölyesi bölümünde, deniz yosunlarının, petrolden üretilen ve doğada çözülemeyen plastiklerin yerini alabilecek biyopolimerlere nasıl dönüştürülebilecekleri inceleniyor. Bu sergide, biyopolimerleri kullanarak, üç boyutlu yazıcı yardımıyla sofra takımı prototipleri üretmek için Arles (Fransa), Kahire ve İstanbul'da düzenlenen atölyelerden çıkan sonuçlar görülebiliyor. Dünya Okulu ayrıca, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğini irdeliyerek, daha yaşanılır gelecek alternatifleri öneriyor. Dünya Okulu, İstanbul Kültür Üniversitesi tema sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Katılımcılar: Andrea Karch, ARVID & MARIE, Atelier Luma Algae Lab, Cihad Caner, Demystification Committee, Design Displacement Group, Disarming Design from Palestine, Fahmy Shahin, Human Rights Foundation, Janna Ullrich, João Roxo, Lukas Engelhardt, Mary Ponomareva, Meeus van Dis, N55, Navine G. Khan-Dossos, New South (Maya Nemeta, Meriem Chabani), Nina Wiesnagrotzki, Sissel Marie Tonn, SO? Mimarlık ve katkıda bulunanlar, SulSolSal, Tattfoo Studio, Theo Deutinger, Thomas Pausz

SALT Galata - Zaman Okulu

Zaman Okulu, hayatımızı yeniden tasarlayan teknolojinin bizi zamanın kendisinden koparışının hikâyesini anlatıyor. Giderek standartlaşan sistemlerin hakimiyetine giren bir dünyada zamanı manipüle etmenin olanaklarını sunarak şimdi, şu anda ve burada olmanın yollarına bakan okulda, farklı zaman dilimlerinde yaşayan 20 el dokumacısını bir araya getiren katılımcı bir proje, dikkatini bedenlerimize çeviren bir saat ve katılımcıları durmaya, dinlenmeye ve uyumaya çağıran bir video enstalasyonu gibi işlerle tasarımcılar, alternatif zaman anlayışları öneriyor. Zaman Okulu, Panerai tema sponsorluğunda geçekleşiyor.

Katılımcılar: Commonplace Studio, Jesse Howard ve Tim Knapen, Danilo Correale, Ecole Mondiale, Emelie Röndahl ve katkıda bulunanlar, Helga Schmid, Nelly Ben Hayoun, Teis De Greve

Studio-X Istanbul - Sindirim Okulu

Sindirim Okulu, yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri sorguluyor. Odağını bir biliş alanı olarak beyinden bağırsaklara kaydırarak yerli kültürel bilgiyi yeniden keşfediyor; yaşamaya ve öğrenmeye dair toplumsal ve somut yaklaşımların önemini vurguluyor. Bu okulda yer alan projelerden biri Endonezya'nın geleneksel ilaçlarına bir keşif sunarken bir diğeri, pazaryerinin önemini toplumsal, kültürel ve antropolojik açıdan araştırıyor. Sindirim Okulu, Metro Türkiye tema sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Katılımcılar: EAT ART collective, Bakudapan, Carlos Monleón, Chick Strand, Gamze Gündüz, Güher Tan, Tangör Tan, Gökhan Mura, Jenna Sutela, Lifepatch, Lorenzo Cirrincione, Jennifer Teets, Lorena Ancona, Mae-ling Lokko, Nana Ofori-Atta Ayim ve Selassie Ataditka, Gustavo Crembil, Pedro Neves Marques, Peter Zin

İstanbul Tasarım Bienali Etkinlik Programı

4. İstanbul Tasarım Bienali altı hafta boyunca yaşayan etkinlik programıyla da bienal kavramını sergilerin ötesine taşıyarak geleneksel zaman ve mekân sınırlarını esnetmeyi hedefliyor. Ücretsiz sohbetler, atölyeler, konferanslar ve film gösterimlerinden oluşan kamusal programıyla izleyicileri tasarım ve eğitim hakkında öğrenmeye, sorgulamaya ve yeni fikirleri keşfetmeye davet ediyor.

4. İstanbul Tasarım Bienali Kamusal Programı hakkında ayrıntılı bilgiyi ve etkinlik takvimini 

http://okullarokulu.iksv.org/ adresinden takip edebilirsiniz.

Derslik Buluşmaları

Ziyaretçiler ayrıca, bienal mekânlarından Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Arter ve Studio-X Istanbul'da yer alan derslik adlı öğrenme alanlarındaki etkinliklere katılarak, altı hafta boyunca üretim süreçlerini izleme, dinleme ve öğrenme fırsatı buluyor. Bienal boyunca bu dört mekânda gerçekleştirilecek etkinlikler, tüm ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

Film Programı

Pera Film tarafından hazırlanan film programı kapsamında da bienal süresince eğitim ve öğrenme kavramlarını irdeleyen 20'den fazla kurmaca ve belgesel film 14 Eylül – 4 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi'nde izleyicilerle buluşuyor.

Çocuk Eğitim Programı

Genç ziyaretçiler, 4. İstanbul Tasarım Bienali ve Pera Öğrenme Programları ekibinin Juliette Pépin ve Mark Henning iş birliğiyle hazırladığı bir programla bienalin birer parçası olacak. Farklı yaş gruplarına özel programıyla bienal ziyaretçileri, Ölçekler Okulu'nda yer alacak değişik ölçü birimleri ve normlar üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi tasarımlarını üretme imkânı yakalayacak. 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki Öğrenme Programı, Hollanda'nın Genç Kültür programı tarafından destekleniyor.

Tasarım Bienali'nden bir ilk: Tematik Tasarım Rotaları

4. İstanbul Tasarım Bienali bu yıl ilk kez, Mavi sponsorluğunda, katılımcıların şehre daha önce hiç bakmadıkları bir gözle bakmalarını sağlayan tematik Tasarım Rotaları düzenliyor. İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşecek, her birine alanında önde gelen isimlerin rehberlik edeceği sekiz özel tur, bir yandan Okullar Okulu temasını farklı bakış açılarıyla düşünme fırsatı yaratırken, bir yandan da İstanbul'un tasarım gözüyle adım adım yeniden keşfedilmesine olanak sağlıyor.

Ahmet Ümit'le Beyoğlu'nda edebiyatın ve geçmişin izinde gerçekleştirilen 3 Roman 1 Gezi turundan, Pedallıyorum ekibi rehberliğinde gerçekleşecek Boğaz'da Bisiklet Turu'na; "Tat Dedektifi" Sinan Hamamsarılar eşliğinde Taksim Meydanı'ndan Şişhane'ye keşfe çıkılacak Tat Dedektifi ile Sokak Lezzetleri turundan Prof. Dr. Murat Güvenç'in anlatımıyla gerçekleşecek İstanbul Hanlar Bölgesi turuna; UNHCR'ın desteği ile gerçekleşen ve mültecilerle Türkiye'de yaşayanların birlikte bienal sergilerini gezip yemek pişireceği ve sohbet edeceği Göç Eden Tatlar turundan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer'in anlatımıyla gerçekleştirilecek Müzik Turu'na; çeşitli alanlardan zanaatkârların, tasarımcıların ve sanatçıların yeni merkezi Atatürk Oto Sanayi hattındaki atölyelerinin ziyaret edileceği Mavi ile Şimdiki İstanbul'da Ustalar turundan İstanbul manzarası eşliğinde denizde giderken Teğet Mimarlık kurucularından Ertuğ Uçar'ın Fenerbahçe ve Ahırkapı fenerlerinin hikayelerini anlatacağı İstanbul'un Fenerleri turuna pek çok özel tur gerçekleşecek.

Bienal Yayınları

4. İstanbul Tasarım Bienali'ne bu sene üç ayrı kitap eşlik ediyor. Bienal kapsamında, Okullar Okulu ana başlığına temas eden makaleler, bienal katılımcılarıyla yapılan röportajlar ve Naho Kubota'nın Türkiye'deki beş farklı mimarlık fakültesinde çektiği fotoğrafların yer aldığı Öğrenme Biçimi Olarak Tasarım: Okullar Okulu Okumaları ve Okullar Okulu katılımcıları ve projeleriyle ilgili bilgilere yer veren, bienal etkinliklerini gerçek bir ajanda formatında listeleyen Okullar Okulu Ajandası yayımlanıyor.

Bienale eşlik edecek bir başka yayın da Bernard Van Leer Vakfı'nın desteğiyle, Yekta Kopan'ın yazıp Burcu Ural Kopan'la birlikte tasarladığı ve illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan "UZUN, KOCAMAN, ÇOK!" adlı çocuk kitabı olacak. "UZUN, KOCAMAN, ÇOK!", Ekim ayından itibaren, İstanbul Tasarım Bienali sergi mekânlarından ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ne Öğrenirim? Kampanyası İstanbul Sokaklarında

Okullar Okulu temalı 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin tanıtım kampanyası, "ne öğrenirim" sorusunu merkezine alarak bizleri, öğrenme yöntemlerimizi sorgulamaya davet ediyor.TBWA\ISTANBUL Design Community'nin hazırladığı kampanya kapsamında İstanbul sokakları Başkalarından ne öğrenirim?, Kedilerden ne öğrenirim?, Halletmekten ne öğrenirim?, Trafikten ne öğrenirim? Sokaktan ne öğrenirim? gibi mecraya göre değişen sorularla donatıldı.

Bizleri farklı nesne ve eylemlerden neler öğrendiğimizi düşünmeye yönlendiren bu sorular, açık hava, gazete, dergi, televizyon ve dijital mecralarda kullanılıyor. Tanıtım kampanyası böylece bienalin odaklandığı "öğrenme biçimi olarak tasarım, tasarım biçimi olarak öğrenme" fikrini de vurguluyor. Kampanyanın televizyon ve dijital ortamda yayınlanan tanıtım filmini Okan Bayülgen seslendiriyor. 

4. İstanbul Tasarım Bienali Ziyaret Gün ve Saatleri

Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Arter pazartesi ve cuma günleri hariç her gün 10.00-19.00 arasında açı. Bienal boyunca cuma günleri 10.00'dan 22.00'ye kadar açık olan mekânlar, pazartesi günleri kapalı olacak.

SALT Galata salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 10.00'dan 20.00'e kadar, pazar günleri 10.00'dan 18.00'e kadar açık. Müze 27 Eylül Perşembe ve 25 Ekim Perşembe tarihlerinde 10.00'dan 22.00'ye kadar açık, pazartesi günleri ise kapalı olacak.

Pera Müzesi salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 10.00'dan 19.00'a kadar, cuma günleri 10.00'dan 22.00'ye kadar, pazar günleri 12.00'den 18.00'e kadar açık, pazartesi günleriyse kapalı.

Studio X Istanbul, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 arasında açıktır. Sadece 27 Eylül Perşembe ve 25 Ekim Perşembe tarihlerinde 10.00'dan 22.00'ye kadar açık, pazartesi günleri ise kapalı olacak.

Rehberli Turlar

İstanbul Tasarım Bienali rehberler eşliğinde de ziyaret edilebilecek. Bienal süresince devam edecek uzman rehberler eşliğindeki turlar Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul'da pazartesi hariç haftanın her günü farklı saatlerde düzenlenecek.

Eğitmen ve müzeolog Mine Küçük'ün liderliğinde eğitimlerini tamamlayan rehberler, yaklaşık bir saat süren turlar boyunca katılımcılara sergilenen işler, bienalin kavramsal çerçevesi ve temalara göre ayrışan mekânlar hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve merak edilenleri cevaplayacak.

Ziyaretinizi önden planlayarak rehberli tur biletlerinizi şimdiden satın alabilirsiniz: http://www.biletix.com/etkinlik-grup/162901982/ISTANBUL/tr

Bienali Gece Gezme Fırsatı

İstanbul Tasarım Bienali mekânları bu yıl Beyoğlu ve Karaköy rotaları adı altında iki farklı rota ile de gezilebilecek.

Ayrıca Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi ve Arter'i kapsayan Beyoğlu rotası ile SALT Galata ve Studio-X Istanbul'u kapsayan Karaköy rotası belli tarihlerde Gece Rotaları başlığı altında hava karardıktan sonra da düzenlenecek.

Ayrıca her salı saat 15.00'te SALT Galata'da İKGV ve ASAM iş birliğiyle ücretsiz "Mülteci Turları" düzenlenecek. 

Haber: Özlem Arıkan Serbez