'Dijital Çağda Habercilik' Raflardaki Yerini Aldı

'Dijital Çağda Habercilik' Raflardaki Yerini Aldı

Editörlüğünü Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zafer Özdemir ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Çetinkaya'nın yaptığı ve habercilikteki baş döndürücü değişim ve gelişmelerin konu alındığı "Dijital Çağda Habercilik" kitabı okuyucuları ile buluştu.

Der yayınları tarafından basılan ve kitapseverlere sunulan "Dijital Çağda Habercilik" Kitabında habercilik ve internet reklamcılığı hakkında önemli çalışmalar yapan akademisyenlerin birbirinden önemli birçok araştırma ve makale yer alıyor.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlaması, habercilik alanında da gelişmelerin yaşanmasına dikkat çekilen kitapta; Bu gelişmelerin yalnızca bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan habercilerin değil bağımsız habercilerin de bu işi yapmalarına olanak sağladığı, Web 2.0 teknolojisiyle kullanıcının içerik üretebilir duruma gelmesi, sosyal medya platformlarının artması, habercilik açısından yeni uygulamaları gündeme getirildiği vurgulanıyor.

Kitap hakkında görüşlerine başvurduğumuz editörler Dr. Zafer Özdemir ve Dr Aysel Çetinkaya, "Bu alandaki çalışmaların önemli olduğunu belirterek "Süreç içerisinde haber kaynakları, okur profili, gazetecilerin çalışma pratikleri, haberin dağıldığı platformlar ve dağılma hızı değişmiştir. Haber biçimsel olarak da dönüşüme uğramış, düz yazı şeklinde sunulan haberlerin yerini; ses, görüntü, infografik, harita, GIF gibi çeşitli bileşenleri içeren hikaye anlatımı almıştır. Yaşanan teknolojik gelişmelerin ilerleyen zamanda da haberciliği dönüşüme uğratmaya devam edeceği öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır." diye konuştular.

Alanda öğrenim görenler, araştırmacılara ve haberciler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan Dijital haberciliğin, içerik üretiminden değişen gazetecilik pratiklerine, yeni kavramlardan uygulamalara, reklamdan dijital haberciliğin etik sorunlarına kadar birçok yönüyle ele alındığı kitabın bilim kurulunda;

Prof. Dr. Nüket Güz (Beykoz Üniversitesi)
Prof. Dr. Suat Gezgin (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslı Yapar GÖNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Emel Baştürk (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN (Marmara Üniversitesi) 
Doç. Dr. Tolga Kara (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İhsan Karlı (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Yetkin Cılızoğlu (Kocaeli Üniversitesi) gibi alanında önemli çalışmalar yapan tanınmış akademisyenler yer alıyor.

"Dijital Çağda habercilik" kitabında alanlarında önemli çalışmalar yapan önde gelen akademisyenlerimizin makaleleri ve konu başlıkları ise şu şekilde sıralanıyor;

Dr. Zafer Özdemir "Dijtalleşme Sürecinde İletişim ve Haberciliğin Evrimi"
Dr. Işıl Çobanlı Erdönmez, " Dijital Çağda Bilginin Aktarım Süreci"
Dr. Sevim Ayık; "Dijital Çağda Medyanın Küreselleşmesi ve Yeni Medyanın Ekonomi Politiği"
Dr. Recep Ünal; "Dijital Habercilik Döneminde Yurttaşın İçerik Üretimine Katılımı: Kavramlar, Tartışmalar, Olanaklar ve Sınırlılıklar"
Dr. Hüseyin Kazan; "Dijital Gazetecilikte Yeni Kavramlar: Robot Gazeteciliği, Veri Gazeteciliği, Hiper Yerel Gazetecilik."
Dr. Zafer Özdemir; "Dijital Dönüşümün Gazetecilik Mesleğine getirdiği Yeni Roller"
Dr. Aysel Çetinkaya; "Gazetecilik Paratiğinin Dönüşümü, Haber Üretiminde Çoklu Yetenek"
Dr. Gül Esra Atalay; "Karanlık Sosyal Ağlarda Heber Paylaşımı"
Doç. Dr Michael Kuyucu; "Matbaadan Twitter'a Değişen Gazetecilikte Yaşanan Sosyal Medya İnfilakı: Türkiye'de Yayınlanan Gazetelerin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma"
Öğr. Gör. Kürşat Özmen; "Yeni haber Okuma Alışkanlıkları ve Okuyucu Tipi. Haber Önemliyse Gelir Beni Bulur""
Dr. Özden Toprak, Öğr. Gör. Mevlüt Can Koçak ve Öğretim Gör. Olgun Küçük; " Dijital Habercilikte Güvenirlik ve Etik"
Dr. İpek Ipek Okkay; "Haber Tüketiminin Dijitallleşmesi ile Birlikte Pazarlama Stratejilerinin Yeni Medyadaki dönüşümünün Yol Açtığı Etik Sorunlar"
Dr. Özge Uğurlu Akbaş; "Enformasyon Aktarımının Üzerinde Tehdit Unsuru Olarak Reklam İletileri"

Kaynak: yenibirgazete