63 eser, törenle Türkiye'ye iade edildi

63 eser, törenle Türkiye'ye iade edildi

Bulgaristan'da 2016 yılında ele geçirilen çeşitli dönemlere ait Türkiye kökenli 63 tarihi eserlerin iadesi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan tarafınca Türkiye'ye iadesi sağlanan tarihi eserler, Türkiye ve Bulgaristan arasında süregelen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği kapsamında yapıldı. Sofya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve iadesi sağlanan eserler arasında 23 gümüş antik sikke, 2 bronz antik sikke, Birinci İoan II Komnin'in altın sikkesi, Birinci Heraclius'un sikkesi, beş Alexandrous tipi gümüş drahma, Filip III'ün gümüş drahması, bir Ariarath VI veya VIII'nin gümüş drahması, bir Kyos şehrinin gümüş hemidrahması, iki Çar Ariobarzan Philoro Mayos'un gümüş drahması, 19 gümüş Roma sikkeleri-denarlar ve antonyalılar, altı bronz antik aplikasyon ve bir adet bronz antik fibula yer aldı.

"GELECEK UMUTLARIMIZI KUVVETLENDİRİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür varlıklarının korunmasının herkesin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu ve bu eserlerin bilim dünyası ile insanlığın gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti. Yavuz şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Bulgaristan'da yakalanan Türkiye kökenli diğer eserlerin de sağlam iş birliği temellerinde, en kısa sürede iade edileceğinin sözünü Sayın Bakan Banov'dan almış olmak, gelecek ile de ilgili umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, gerekse de Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Boil Banov, kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelede kararlı bir tutum göstermektedir. Türkiye ile irtibata geçilmesinde, eserlerin iadesine yönelik kararda emeği geçen tüm Bulgar yetkililerine, bu eserlerin en iyi şekilde korunmasını temin etmiş olan Sofya Ulusal Müzesi Uzmanlarına ve tabii ki değerli dostumuz Bakan Banov'a tüm ülkem adına teşekkürlerimi sunarım."

DİĞER ESERLERİN DE İADESİ BEKLENİYOR

Bakanlık açıklamasına göre eserlerin iadesi, 'UNESCO 1970 Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşmesi'nin 13'üncü Maddesi' ile kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi alanında Bulgaristan ve Türkiye arasında 2012'de imzalanmış ikili anlaşma kapsamında sağlandı. Karşılıklı bilgi alışverişi, titiz kontrol ve çalışmalar yoluyla yapılan operasyonlarda ele geçen diğer eserlerin de Bulgaristan tarafından hukuki süreçleri bittikçe, Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Aydınlık