Xinjiang İlahiyat Fakültesi'nin Başarıları Dikkat Çekiyor

Xinjiang İlahiyat Fakültesi'nin Başarıları Dikkat Çekiyor

Kaşgarlı Nabi Savut, Xinjiang İhaliyat Fakültesi'ne gireli beş sene oldu. 23 yaşındaki Savut bu yıl mezun olacak. Savut, sadece din, kültür ve hukuk derslerindeki başarılarıyla değil, basketbol ve gitar yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Ulusal dil ve Uygurca konuşan Savut ayrıca İngilizce ve Arapça da biliyor.

Savut, dine inananların aşırıcılık düşüncelerinden uzaklaşmasını sağlamayı, böylece ülkeye, halka ve topluma yararlı faaliyetlerde bulunmayı amaçladığını söylüyor.

32 yıllık geçmişe sahip Xinjiang İlahiyat Fakültesi, Çin hükümetinin eyalet seviyesinde kurduğu en büyük İslami ilimler fakültesi konumunda. Fakültede din dersleri Arapça, kültür ve hukuk dersleri ise ulusal dilde veriliyor.

Faküldeki öğrenciler her sene, Beijing, Tianjin gibi kentleri gezip görme imkanı da buluyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra da memleketlerine dönüp, oradaki camilerde dini görevleri üstleniyor.