Xi Jinping, CDAC'nin açılışında konuştu

Xi Jinping, CDAC'nin açılışında konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de düzenlenen Asya Medeniyetler Diyaloğu Konferansı'nın açılışında söz aldı.

Xi Jinping, insanlığın ortak sınamalarla birlikte mücadele etmek için, ekonomik, bilimsel ve teknolojik güçlerin yanı sıra, kültür ve medeniyet unsurlarına da ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Günümüz dünyasında çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme ile kültürel çeşitliliğin arttığını ifade eden Xi, bilişimin derinlemesine geliştiğini ve insanlığın büyük ümitler taşıdığını kaydetti.

Xi, uluslararası durumdaki belirsizliğin çoğalmasıyla insanlığın karşılaştığı küresel tehditlerin ciddiyetinin de arttığını belirterek CDAC'nin Asya ve tüm dünya ülkeleri ile bütün medeniyetler arasında eşit diyalog yapılmasının yanı sıra, iletişim ve paylaşımın ilerletilmesi için yeni bir platform sağladığını ifade etti.

 "ASYA MEDENİYETLERİ DİĞER MEDENİYETLER İLE İLETİŞİM VE PAYLAŞIMDA GELİŞİYOR"

Xi, Asya'nın öz güvenini arttırarak dünyadaki diğer medeniyetlerle iletişim ve paylaşımda bulunmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Asya'nın insanlığın ilk ortaya çıktığı yerlerden ve insanlık uygarlığının en önemli beşiklerinden biri olduğuna dikkat çeken Xi, Asya halkının binlerce yıl içerisinde görkemli meyveler topladığını ve farklı medeniyetlerin Asya'da bir arada bulunarak, Asya medeniyetinin gelişim destanını yazdığını dile getirdi.

 Xi, günümüzde Kuşak ve Yol ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi girişimlerin, medeniyetlerin iletişim ve paylaşım yollarını genişlettiğini vurguladı. Asya medeniyetlerinin, kendi uygarlıkları ile dünya uygarlıkları arasındaki iletişim ve paylaşımda gelişerek güçlenip, dünya medeniyetlerine zengin seçenekler sunduğunu aktardı.

"ASYA ÜLKELERİ, GÜZEL YAŞAM ÜMİDİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALI"

Xi Jinping, benzer tarihi geçmişe ve hayallere sahip olan Asya ülkelerinin, halklarının güzel bir yaşam arama ümidini gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapması gerektiğine dikkat çekti.

Xi, Asya ülkelerine, karşılıklı saygı ile güven temelinde barış içinde bir arada yaşamanın yanı sıra, açıklık, kapsayıcılık, genel yarar ile ortak kazanca dayalı ve dengeli bir ekonomik küreselleşme süreci ilerletme çağrısında bulundu. Xi, bazı ülkelerin karşılaştığı yoksulluk ve geride kalmışlığı ortadan kaldırmak için ortak çaba harcanmasını temenni ettiğini söyledi.

Bütün Asya ülkelerinin politikaları arasındaki koordinasyonu dışa açıklık ruhu doğrultusunda güçlendirmesinin önemine dikkat çeken Xi, tesisler arasındaki bağlanırlığın pekiştirilmesi, ticaretin sorunsuz şekilde geliştirilmesi ve karşılıklı anlayışın arttırılması gerektiğini vurguladı.

Xi, Asya ülkelerine Asya ve insanlık için kader ortaklığı kurma çağrısı da yaptı.

BEŞERİ VE KÜLTÜREL ZEMİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Dünyadaki farklı ülkeler, milliyetler ve kültürler arasındaki iletişim ile paylaşımın yoğunlaştırılmasına dikkat çeken Xi, böylece Asya ile insanlık için kader ortaklığı konusunda beşeri ve kültürel zeminin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Karşılıklı saygı ve eşitliğin önemini yineleyen Xi, her ülkenin kendi biricikliğinin takdir edilmesi ve kültürel çeşitliliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Xi ayrıca, Asya ülkelerinin açık ve kapsayıcı bir tavırla birbirinin deneyimlerini öğrenmeye devam etmesi ve çağın gelişim eğilimine uyarak, inovatif gelişimi ilerletmesi önerisinde bulundu.

"MEDENİYETLER İLETİŞİMİ VE PAYLAŞIMINDA ÖNYARGIDAN KAÇINILMALI"

Dünya ülkelerinin medeniyetler iletişimi ve paylaşımında eşitlik ve saygıda ısrar etmesinin altını çizen Xi, kibir ile önyargıdan kaçınılması ve medeniyetler arasındaki farklılıklara dair bilincin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, her medeniyetin bir varoluş sebebi bulunduğunu belirterek, insanlığın yalnızca renk ve dil farklılıklarına, medeniyetlerin de çeşitliliğe sahip olduğunu, ancak ast veya üst ve nitelikli veya niteliksiz gibi bir ayrım yapılamayacağını dile getirdi.

Xi, Çin'in dünya ülkeleriyle Asya'nın kültürel miraslarını koruma faaliyetlerine dahil olarak, uygarlığın daha iyi bir şekilde aktarılması için gereken desteği sağlamaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

"MEDENİYETLERARASI ÇATIŞMA DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Xi, "Aslında medeniyetler arası çatışma diye bir şey yoktur; medeniyetlerin güzelliğini görebilen gözlerimiz olmalıdır. Tüm güzel şeyler birbirine bağlıdır. Asya ülkeleri yalnız kendi medeniyetlerinin canlılığını muhafaza etmekle kalmayıp, diğer ülkelerin medeniyetlerinin gelişmesi için de koşullar yaratmalı ve dünya medeniyetlerini zenginleştirmeli." diye konuştu.

Uygarlığın sahip olduğu güzelliğin klasik edebi ve sanatsal yapıtlarda net bir şekilde görülebildiğini hatırlatan Xi, Çin'in ilgili ülkelerle Asya'daki klasik edebi yapıtların çeviri çalışmalarının yanı sıra, film ve tv projelerinde de iş birliği planladığını bildirdi.

Xi ayrıca, söz konusu iş birliğinin insanların birbirinin kültürlerini anlamalarına ve takdir etmelerine yardım edeceğinin, dolayısıyla medeniyetlerin güzeliğinin tanıtımı için elverişli bir iletişim ve paylaşım platformu yaratacağının önemine değindi.

"DIŞA KAPALILIK KESİNLİKLE GERİLEMEYE YOL AÇAR"

Xi, "Tüm canlı organizmaların bir metabolizmaya ihtiyacı vardır, yoksa hayat durur. Aynısı medeniyetler için de geçerlidir. Medeniyetler arasındaki iletişim ve paylaşım yaşamın sürmesini sağlayabilir. Ancak bu iletişim ve paylaşım, eşit, çoğulcu ve çok yönlü olmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Xi, diğer ülkelere geniş bir bilinçle kültürel temaslardaki engelleri kaldırma ve kapsayıcı bir tavırla diğer medeniyetlerin güzelliğinden örnek alma çağrısında bulundu.

Çin'in Asya'daki ülkelerle gençler, sivil topluluklar, yerel yönetimler ve basın kuruluşları gibi çevrelerdeki iletişimi güçlendireceğine dikkat çeken Xi, ayrıca bu ülkelerle düşünce kuruluşları iletişim ağı kurarak iş birliği modelinde inovasyon yapacağına, böylece iş birliğini farklı biçimlerde derinleştireceğine vurgu yaptı. Xi, bu çalışmalarla Asya medeniyetlerinin iletişim ve paylaşımına uygun koşullar yaratmaya hazır olduklarını kaydetti.

"ASYA ÜLKELERİYLE TURİZMİ İLERLETMEYE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Xi Jinping konuşmasında, inovatif motivasyonu teşvik eden en doğru yolun, diğer medeniyetlerle yakınlaşıp, onların avantajları ile deneyimlerini keşfetme ve böylece kendi düşüncelerini geliştirme olduğunu aktardı.

Xi, diğer ülkelerle birlikte Asya turizmini ilerletme planını uygulamaya, ayrıca Asya'nın ekonomik büyümesinin ilerletilmesine ve halklar arasındaki dostluğun pekiştirilmesine daha çok katkı sunmaya hazır olduklarına dikkat çekti.

"ÇİN DÜNYAYA AİTTİR"

 Çin'in dünyaya ait olduğuna ve Çin uygarlığının da Asya'nın önemli bir parçası olduğna işaret eden Xi, Çin uygarlığının ayrıca öteden beri yenilik içinde sürekli geliştiğini kaydetti.

Çin uygarlığının hep kapsayıcı bir tavırla ilerlemekte olduğunu anımsatan Xi, "Dostlar ile komşulara iyi ilişkilere sahip olma ve dünya ülkeleriyle uyumlu şekilde bir arada bulunma, Çin uygarlığının daima izlediği bir kuraldır. Halka yarar ve refah getirme, Çin uygarlığının en belirgin değeridir. Reformlara ve çağa ayak uydurma ise, Çin uygarlığının değişmez niteliğidir. İnsan ve doğa arasındaki uyum da, Çin uygarlığının varoluş anlayışıdır." diye konuştu.

Xi, gelecekte Çin'in dışa daha açık bir tavırla ve daha canlı uygarlık başarılarıyla dünyaya katkıda bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.