Washington'un Hong Kong için kararlar almasında meşruluk aranamaz

Washington'un Hong Kong için kararlar almasında meşruluk aranamaz

Amerika Birleşik Devletletleri (ABD) Kongre üyelerinin sözde "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın Senato'da kabulü için yeniden meclise sunulacağına dair söylemlerin ardından, Hong Kong'daki göstericiler ABD Konsolosluğu önünde eylem düzenleyerek ABD yönetiminden yardım istedi. Sözde demokrasi ve insan haklarının ABD tarafından ne amaçla Hong Kong üzerinde kullanılmak istendiği Global Times gazetesinde yayımlanan bir makalede ele alındı. Sizler için alıntılıyoruz:

Amerika Birleşik Devletletleri (ABD) Kongre üyelerinin sözde "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın Senato'da kabulü için yeniden meclise sunulacağına dair söylemlerin ardından radikal göstericilerin tekrar sokağa çıktığı görüldü. Söz konusu yasanın bir an önce meclisten geçmesini isteyen göstericiler pazar günü Hong Kong sokaklarında olaylar çıkardı.

Hong Kong'un güvenliğini ve hukuku hiçe sayan bu aşırılık yanlısı göstericiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda her şeyi yok etmeyi tercih ettiklerini söyleyerek kaos yaratma çabalarına bürünmüş durumda.

ABD'de meclise taşınan sözde yasa Hong Kong'un ana ilkeleri ve özel idari statüsünü baltalayan maddeler içeriyor. Washington'un Hong Kong'daki şiddet olaylarını haklı çıkarmaya istekli olduğu giderek ortaya çıkıyor.

ABD KENDİ ÇIKARLARINI GÖZETECEK

ABD, Hong Kong'un iç meselelerine müdahale etmek için tasarıyı meclisten geçirirse, bunu Hong Kong'un geleceği için değil Beijing üzerindeki azami baskısını artırmak için kullanacak. ABD, yalnızca kendi çıkarlarını gözeterek Hong Kong'a yönelik politikasına karar verecek.

Hong Kong'un uzun vadeli istikrarı ve refahı (Beijing veya Washington) kimin umurunda? Bu bir beyin fırtınası yapacak olursak. Beijing, Hong Kong toplumunun huzur ve refahından sorumluyken Washington da bir izleyicidir. Devam eden kaos ABD hükümetini etkilemiyor, ancak ABD milletvekillerinin gösteriye girmesi için iyi bir fırsata dönüştü.

Tasarı meclisten geçerse Hong Kong'un iç işlerine büyük bir müdahale hamlesi olacak. Fakat, Beijing'in Hong Kong üzerindeki kararlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek.

Hong Kong ciddi kargaşa yaşıyor. Beijing, Hong Kong Özel İdari Bölgesindeki şiddeti durdurmak, kaosu kaldırmak ve düzeni geri almak için ortak çabaları her zaman destekliyor.

BEIJING, ABD KARARLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Öte yandan, Hong Kong'daki durum kontrolden çıkıp, toplumda yıkıcı düzensizliğe ve insani felakete yol açarsa, Beijing kesinlikle Anayasaya uygun olarak harekete geçecektir. Washington'un tutumu, Çin merkezi hükümeti tarafından verilen kararları etkilemeyecek.

Çin, ABD'nin müdahalesinden kurtulmak için ileriye doğru hareket etme yeteneğine sahip. Hong Kong'un özel idari statüsü ABD'nin kente tanıdığı bir nimet değil. Hong Kong'un geleceği, Çin'in ne kadar güçlü olduğuna veya ABD'nin Hong Kong'a olan tutumuna bağlı olmayacak. "Bir ülke, iki sistem" ilkesi Çin ana karası tarafından uygulamada olduğu sürece ABD karanlık emellerine ulaşamayacak.

Kaynak: Global Times