“Ticari sürtüşme, ABD'nin tek taraflılık girişimidir”

“Ticari sürtüşme, ABD'nin tek taraflılık girişimidir”

Nepal'ın Safa Sunaulo Vakfı Genel Sekreteri Rakesh Hamal, Çin ile ABD arasındaki ticari sürtüşmeyi "küresel ekonomiyi etkileyen bir felaket" olarak değerlendirdi.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sürtüşme son günlerde Nepal'in gündeminde de geniş yer buluyor.

Rakesh Hamal, ticari sürtüşmenin sadece Çin ve ABD'nin ikili ilişkilerini etkilemekle kalmayıp dünya çapında "büyük bir olay" olduğuna işaret etti.

Çin'in daima Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına ve ilgili uluslararası anlaşmalara uyduğunu söyleyen Hamal, "Çin kendi ekonomisini büyütürken küresel ekonomiyi de geliştirdi. Buna karşın ABD tek taraflı önlemler alıp yalnızca kendi çıkarlarını hesaba katıyor. ABD'yi anlamakta güçlük çekiyoruz." diye konuştu.

Ekonomik temeli zayıf bir ülke olarak Nepal'in küresel ekonominin gidişatından ciddi oranda etkilendiğinin altını çizen Hamal, ticari sürtüşmenin yol açacağı ekonomik durgunluğun Nepal'in büyümesini de yavaşlatacağını belirtti.