Çin'in ekonomik yükselişi, yayılmacı hedeflere dönüşmeyecek

Çin'in ekonomik yükselişi, yayılmacı hedeflere dönüşmeyecek

Çin Halk Cumhuriyeti, kalkınmasının gelişen bir dünya ile ilişkisini ele almak için "Çin ve Yeni Dünya Dönemi" başlıklı bir "Beyaz Kitap" yayımladı. Dünya ülkelerinin Çin'in küresel görüşlerini ve gelişim hedeflerini daha iyi anlayabilmesi ve görebilmesi için yayımlanan "Beyaz Kitap" ülke politikası hakkında bilgiler aktarıyor. Global Times gazetesi "Beyaz Kitap" yorumlaması için üç uzmanla konuştu. Sizler için alıntılıyoruz:

Çin Dış İlişkiler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Profesörü Li Haidong:

"Beyaz Kitap" tam zamanında yayımlandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamaları, dışarıda Çin'in gücü hakkındaki izlenimi kesinlikle artıracak. Dış dünyanın Çin ile ilgili görüşlerini değiştirdiği bir dönemde Çin'in böyle bir bildiri yayınlaması önemli.

Çin ile diğer büyük güçler arasındaki ilişkiler kritik bir noktada. Beyaz Kitap, Çin'in stratejik niyetleri, gelişim yolu ve hedefleri hakkında bilgi edinmeye yardımcı olabilir.

Çin, küresel yönetişimde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Çin'in küresel yönetişimdeki liderliği arttıkça, ne yapmayı planlıyor? Beyaz Kitap, Batının Çin hakkındaki anlayışını küresel yönetim perspektifinden derinleştirmesini pekiştirecek.

Çin'in sorumlu bir küresel güç olarak rolünü ve "Çin'in bu dünya refahına katkısı" nı vurgulayan Beyaz Kitap Çin'in hegemonya peşinde olmadığını yineliyor. Çin ile dostane ilişkileri olan veya stratejik güveni paylaşan gelişmekte olan ülkeler, özellikle Kuşak Yol güzergahındaki ülkelerin dünyaya olumlu katkılarını ortaya koyuyor. Bu onların güvenlerini artıracak ve Çin'le daha yakın ilişkiler kurma konusunda daha kararlı olmalarını sağlayacaktır.

Özellikle Çin ile derin bağlılığı olan Avrupa ülkeleri için makale, Çin görüşmelerini etkileyebilir. Beyaz Kitabın daha fazla ülkenin Çin'i daha iyi anlamasına yardımcı olacağını umuyorum."

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Siyasal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Fan Peng:

Beyaz kitabın yayınlanma zamanı manidar. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlarken, Çin'in gelişimini özetlemeli ve Çin'in dünyaya yaptığı katkıları listelemeliyiz.

Çin sofistike bir uluslararası çevre ile karşı karşıya kaldı. Rakiplerin ve ortakların Çin'e karşı tutumu karmaşık. Çin'e yönelik düşmanlıklar ve şüpheler var. Çin'in ortakları bile ülkeyi yeterince anlayamıyor. Bu nedenle, Beijing'in, Çin'in dünya ile ilişkisini ortaya koyan bir beyaz kitap hazırlaması ve kendini iyi tanıtması elzem hale gelmişti.

"Beyaz Kitap" insanların Çin'e karşı olan düşüncelerini, duruşlarını ve pozisyonlarını tekrar şekillendirmeye yardımcı olacak.

Pakistanlı serbest gazeteci ve Çin yorumcusu, Daniel Hyatt:

Çin açılmaya devam ettikçe dünya, Çin'in ortak bir gelecek oluşturma kavramını giderek daha fazla fark ediyor. Uluslararası toplum, Çin'in ekonomik yükselişinin yayılmacı veya emperyalist amaçta olmadığını kabul ediyor.

Bazı batılı güçler hızlı sanayileşme ekonomi modelini ortaya atıyor. Bu model gelişmekte olan ülkelerin hammadde temini için sömürülmesi ve bu süreci sıfır toplamlı bir oyuna çeviriyor. Oysa ki Çin'in kazan-kazan ilkesi ile sunduğu ekonomik kalkınma modelleri modern dünyada sürdürülebilir kalkınmaya alt yapısı oluşturuyor.

Çin'in kayda değer ilerlemesinde ekonomik ve diplomatik nüfuz alanını genişletti. Bu alanın genişlemesinde ki en büyük etkiye sahip unsurlardan bir tanesi Kuşak Yol İnisiyatifidir. Şu anda, Çin'in politikalarını iyi şekilde anlatarak, küresel büyümeyi engelleyen olumsuz düşünceleri gideren bu tür bir bildiri yayınlamak çok önemlidir.