ABD baskısına karşı yeni önlem

ABD baskısına karşı yeni önlem

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun, ulusal bir "teknoloji güvenlik yönetim listesi" sistemi kurmak için harekete geçtiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bazı şirketleri güvenilir listesinin dışında bırakması bu planın uygulamasının altında yatan temel neden. Ayrıntılar henüz açıklanmasa da bu durumun Çin'e ait yüksek teknoloji şirketlerini koruması ve teknoloji ihracat yönetimi için temel yasalar getirmesi bekleniyor. ABD, 2018'den bu yana, Çin'in ileri teknoloji işletmeleri üzerinde baskı oluşturmak için iç yasalarını defalarca değiştirmişti. Çin bu hamlelere karşı yasal önlemler alarak kendini korumak istiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Güvenlik Yasası'na bağlı bazı ilgili yasa düzenlemelerine sahip. Bu yasalar geçmişte nispeten daha zayıf olsa da teknolojik ve güvenlik sistemleri için oluşturulacak yeni düzenlemeler ile daha güçlü hale gelecek.

Öte yandan Çin, yakın zamanda ABD'ye nadir bulunan toprak madeni ithalatının durdurulmasının muhtemel olduğunu belirtmişti. ABD bu şoku hafifletmek için çeşitli önlemler almaya koyuldu. Çin, dünyanın en büyük nadir toprak madeni üreticisi ve ihracatçısıdır. Bu madenleri işleme teknolojisindeki ustalığında da küresel alana öncülük ediyor.

Bazı yabancı işletmelerin Çin'den Güney Doğu Asya'ya ülkelerine taşınacağı ABD tarafından gündeme getiriliyor. Böyle basit iddiaların gerçekleşmesine Çin izin vermeyecek. Çin'in ABD'nin bu tür bir planlarını yıkmak için yeterli güce ve kapasiteye sahip. Çin, reformların sağladığı şeffaflık ile çevresindeki yabancı yatırımcılara değer veriyor. İş birliği yapan tüm işletmelerin çıkarlarını koruyor.

Bazıları bu yeni düzenlemelerin belirsizlik yarattığını ve "seçici kanun yaptırımı" için yer açtığını düşünüyor. Burada sorulması gereken soru, Çin'in bugüne kadar seçici olarak tek bir yabancı şirketi cezalandırdığı görüldü mü? Haksız ve seçici kanun yaptırımlarının en açık örneklerini sunan ülke ABD'dir.

ABD'nin yargı araçlarını, küresel hegemonyasını sürdürmek için keyfi bir şekilde kullandığı defalarca görülmüştür. Çin, böyle bir hırsa ya da yargı yetkisini kötüye kullanma gafletine asla düşmemiştir.

Kaynak: globaltimes.cn