Askeralma Kanunu Teklifi'nde 60 madde kabul edildi

Askeralma Kanunu Teklifi'nde 60 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren "Askeralma Kanunu Teklifi"nin görüşmelerinde 30 madde daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da temel kanun olarak görüşülen "Askeralma Kanunu Teklifi"nin görüşmeleri ikinci bölüm üzerinde yapılarak tamamlandı.

Kanun teklifinin 45'inci maddesinde, Cumhurbaşkanı'na bazı kişilere askerlikten muafiyet verme yetkisi tanıyan ifade hakkında CHP grubundan yapılan itiraz üzerine değişikliğe gidildi.

Buna göre, "Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan Cumhurbaşkanı'nca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uygun oldukları takdirde askerlikten muaf tutulur." ifadelerini içeren 45'inci madde, yapılan değişiklikle şu şekilde kabul edildi:

"Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uyanlar, askerlik hizmetinden muaf tutulur."

Yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı doğrudan yetkili olmayacak. Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uyanlar, askerlik hizmetinden muaf tutulacak.