YEKDEM'den yararlanma süreleri uzatıldı

YEKDEM'den yararlanma süreleri uzatıldı

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'a dair, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu kanunun uygulama esaslarını içeren 6. maddesi kapsamında, 1 Kasım 2010 ile 21 Ağustos 2011 arasında işletmeye giren ve "2011 Yılı Nihai YEK Listesi"nde yer almayan tesisler, YEKDEM'den son yararlanma yılını takip eden ilk takvim yılında yararlanabilecek.

Ayrıca, 2011 YEKDEM uygulamasına ilişkin, aynı tarihler arasında işletmeye giren ve "2011 Yılı NihaiYEK Listesi"nde yer alan tesislerin YEKDEM'den son yararlanma yılını takip eden ilk takvim yılının 11 ayında YEKDEM'den yararlanabileceğine karar verildi.