Tüketici Güven Endeksinde İstikrarlı Eğilim

Tüketici Güven Endeksinde İstikrarlı Eğilim

Çinli tüketicilerin güven endeksindeki istikrarlı eğilim, 2018'in son çeyreğinde de devam etti.

Çin'in ana kesimi ile Taiwan, Hong Kong ve Macao özel idari bölgelerinde yaşayan tüketicilerin güven endeksi açıklandı. Çin'in ana kesiminde tüketici güven endeksi 99,4 olarak belirlenirken, söz konusu endeks Taiwan'da 84, Macao'da 91,4 ve Hong Kong'da ise 80,7 olarak saptandı.

Başkent Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi İstatistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Ren Tao konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde küresel ekonomik ortamın oldukça karmaşık olduğuna ve belirsizliklerin arttığına işaret etti.

Ren, arz yanlı yapısal reform gibi politikalar sayesinde, Çin'in ana kesiminin ekonomik işleyişinin genel olarak istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Ren, bu durumda Çin'in ana kesimindeki tüketicilerin güven endeksinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşmesine rağmen, bir önceki çeyreğe kıyasla pek değişmediğini belirtti.

Ren'e göre, tüketicilerin ekonomik gelişme, istihdam, yatırım ve ev satın alma yönündeki güven endekslerinde farklı derecelerde düşüş görüldü. Tüketim mallarının fiyatları ve yaşam kalitesine yönelik güven endekslerindeki değişiklikler ise nispeten düşük ve temelde istikrarlı seyretti.

Ekonomik gelişme, istihdam, tüketim mallarının fiyatları, yaşam kalitesi, ev satın alma ve yatırım dahil altı alanı kapsayan endeksler, 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün altında kalması "kötümser durum" olarak değerlendirilirken, 100'ün üstünde olması da "iyimser durum" anlamına geliyor.