Merkez Bankası PPK Toplantı Özeti Yayımlandı

Merkez Bankası PPK Toplantı Özeti Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kurulun 6 Mart'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özete göre şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,16 arttı ve yıllık enflasyon 0,68 puan gerileyerek yüzde 19,67 oldu. Yıllık enflasyon enerji grubu hariç alt gruplarda geriledi. Enerji grubunda petrol fiyatlarındaki yükseliş, temel mal enflasyonunda ise döviz kurundaki ılımlı seyrin yanı sıra iç talepteki zayıflama etkili oldu.

Hizmet enflasyonu bu dönemde enflasyona düşüş yönünde sınırlı bir miktar katkı verse de, yüksek seyretmeye devam etti. Bu gelişmeler doğrultusunda, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlarken ana eğilimi ise bir miktar yükselmekle birlikte düşük seviyelerini korudu. Özetle, Türk lirasında yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha olumlu bir görünümü sınırladı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 1,72 puanlık bir düşüşle yüzde 29,25'e geriledi. Söz konusu gerilemeye hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda grubu katkı verdi, yıllık enflasyon bu gruplarda, sırasıyla, yüzde 20,18 ve yüzde 39,07 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonundaki gerilemede taze meyve-sebze fiyatları belirleyici olurken, bu alt grubun yıllık enflasyonu yüzde 59,75 ile yüksek seyrini korudu.

Enerji grubu fiyatları şubat ayında yüzde 0,75 arttı ve yıllık enflasyon 1,51 puanlık yükselişle yüzde 14,57 oldu. Bu gelişmede uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak artan akaryakıt ve tüp gaz fiyatları belirleyici oldu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 1,53 puan düşerek yüzde 21,22'ye geriledi. Bu dönemde, yıllık enflasyondaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü. Dayanıklı mal grubu fiyatlarında gerileme devam ederken, giyim ve ayakkabı grubu yıllık enflasyonunda zayıf iç talep koşullarına bağlı olarak gözlenen düşüşün yavaşlayarak sürdüğü gözlendi. Diğer temel mallarda da aylık fiyat artışı zayıf seyretti. Özetle, son dönemde temel mal grubu enflasyonunda kaydedilen ılımlı seyirde, Türk lirasındaki görünüm ve iç talepteki yavaş seyrin etkileri izlendi.

Hizmet grubu fiyatları, ocak ayındaki yüksek artışın ardından, şubat ayında görece ılımlı bir artış kaydederek yüzde 0,58 yükseldi. Böylelikle, grup yıllık enflasyonu 0,26 puanlık düşüşle yüzde 15,14 oldu. Yıllık enflasyon kira grubunda yatay seyrederken, diğer alt gruplarda geriledi. Bu dönemde lokanta-otel grubu yıllık fiyat artışı gıda enflasyonu görünümüne paralel olarak yüksek seyretti. Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonu, talep koşullarındaki seyre de bağlı olarak, kara ve hava yolu taşımacılığı fiyatları öncülüğünde geriledi. Hizmet enflasyonu iç talep koşullarındaki yavaş seyre karşın, gerek maliyet unsurları gerekse geriye doğru endeksleme neticesinde yüksek seviyesini korudu.