Çin Daha Proaktif Maliye Politikası Benimseyecek

Çin Daha Proaktif Maliye Politikası Benimseyecek

Çin Maliye Bakanı, ülkenin daha proaktif bir maliye politikasını benimseyeceğini, ancak güçlü genişletici politikaların cazibesine de kapılmayacaklarını söyledi. Maliye Bakanı Liu Kun, maliye politikasının, toplam talebin teşvik edilmesinde, ekonominin yeniden yapılandırılmasında ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteklenmesinde daha büyük bir rol oynaması için ileriye dönük, esnek ve etkili olması gerektiğini söyledi.

Xinhua ile yaptığı röportajda Liu, proaktif maliye politikasının, vergi ve harçların azaltılması, zayıf bağların iyileştirilmesi, tüketimin artırılması ve insanların geçim koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere dört alana öncelik vereceğini söyledi.

Liu, ayrıca, yılın başında açıklanan vergi ve harçların azaltılmasına yönelik politikaların yanı sıra Çin'in bu yıl, şirketlerin mali yükünün 1.3 trilyon yuan (yaklaşık 188,4 milyar ABD Doları) düşürülmesine yardımcı olacak reel ekonomiyi ve teknolojik yeniliği destekleyici farklı politikalar uygulamaya koyduğunu da söyledi   

Liu, Bakanlığın vergi ve harç indirimleri için daha fazla tedbir üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu tedbirlerin uygulanmasının diğer taraftan önümüzdeki aylarda kamunun mali gelirinin artış hızının düşük kalmasına neden olacağını belirtti.

Ülkenin mali gelirleri yıllık % 4 artışla Ağustos ayında 1,11 trilyon yuan'a yükseldi.  Temmuz ayında yüzde 6,1'lik bir kamu geliri artışı kaydedilmişti.   Mali gelirlerin artması üzerine, Çin mali açığın GSYH'ya oranı hedefini 2018'de, 2017'ye göre 0,4 puan aşağıya revize ederek   % 2,6 olarak belirledi.