BDDK'dan Yönetmelik Taslağı

BDDK'dan Yönetmelik Taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını yayımladı.

BDDK'nın "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kurumun resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre yönetmeliğin ikinci maddesine, "Bu yönetmelikteki bölünmeye ilişkin hükümler, 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmaz." fıkrası eklendi.

Ayrıca yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi de "Bölünme: Bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki tam bölünmeyi veya bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi ve banka ortaklarının bu suretle, devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları iktisap etmesi şeklindeki kısmi bölünmeyi"  şeklinde değiştirildi.