Bakan Albayrak reform paketini açıkladı

Bakan Albayrak reform paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları:

-Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

-Ağustos ayından bugüne kadar STK'ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.

-İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

-Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık.

-İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

-Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık.

-Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.

-İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.

-Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız.

-Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

-Yeni Ekonomi Programı'nda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019'da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.

-Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradeye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır.

-Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur.

-Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.

-Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

-Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.

-Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

-Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

-Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

-Ulusal veri merkezi kurulacak.

-Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.

-Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.

-Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

-Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

-Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

-Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.

-Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

-Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak.

-Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak.

-Vatandaşlar emekli olunca "Nasıl geçinirim" diye düşünmeyecekler.

-Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketlerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız.

-Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.

-Mali şeffaflık artırılacak.

-Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

-Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek.

-Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

-Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

-Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10'unu bulacaktır.

-Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz.

-FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

-Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.

-Bölge ve ürün bazında arz/talep planlaması yapılacak.

-Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağını gıda konusunda hazırladık.

-Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

-Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.

-Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

- Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.

-Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.

-Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.

-Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak.

-Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.

-Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak.

-Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.

-Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız.

-Sıkı maliye politikası, en temel politikalarımızın başında geliyor.

-Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.

-Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz.

-Küçükbaş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız.

-Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek.

-Bütçede 76 milyar TL tasarruf hedefliyoruz.

-Gelirlerimizi daha da artırmak için toplumun genelini etkilemeyen, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak ve enflasyona etkisi minimum olacak bazı adımlar hayata geçecek.

-Mükellef hakları icra kurulu kurulacak.

-Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor

-Yüksek geliri daha adil şekilde vergilendireceğiz.

-Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.