YÖK Üniversitelere Karne Verecek

YÖK Üniversitelere Karne Verecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayınlama kararı aldıklarını belirterek, "Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta, 42 göstergede olacak." dedi.

"Sıralama söz konusu olabilir"

Saraç, üniversitelere karnenin verilmesinin ardından bir sıralama listesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, "Belirlenen ana başlıklar içerisinde sıralamalar söz konusu olabilir. Fakat biz her yıl karneyi açıklayacağız ama sıralamayı yapmayacağız. Sıralamayı, devletin ilgili kurumlarının ve tabii ki üniversitelere girmeye aday olan genç nüfusumuzun yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Belli dönemlerde duyurulacak"

Üniversite İzleme Raporları'nın oluşturulacağını bildiren Saraç, bu sayede yükseköğretim sisteminin genel durumunu tahlil etme fırsatı elde edileceğini söyledi. Saraç, "Belli dönemlerde de bu veriler sistematik bir şekilde kamuoyuna açıklanacak." dedi.

"Rekabet ortamının oluşturulması lazım"

Saraç, "Başarılı olanla başarısız olanın tefrik edilmesi, bütün sisteme aynı nazarla bakılmaması, başarılı aktörlerin belirlenip öne çıkarılması lazım. Burada eşitlikçi bir rekabet ortamının da sağlanması lazım. Tek bir düzlemde, tek bir platformda ve tek bir alanda bu üniversitelerin yarıştırılmaması, farklı alanlarda ve üniversitelerin kümeleştiği yerlerde rekabet ortamlarının oluşturulması gerekiyor ve biz de buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Yol Haritası Oluşturulacak

Yekta Saraç, "Belirlenen göstergeler ile üniversitelerin daha görünür, şeffaf ve üniversal fonksiyonlarını ne oranda yerine getirebildiklerine dair veri tabanı oluşturmuş olacağız. Üniversitelerimizden her biri ile ilgili politikalar geliştirilirken bu veriler ve bu verilere ilişkin analizler dikkate alınacak. Hangi alanlarda güçlü ve fırsatlarının olduğuna, hangi alanlarda ise daha zayıf ve muhtemel tehditlerinin olduğuna dair üniversite yönetimlerine rehberlik yapacak yol haritası oluşturulacak." dedi.

Üniversitelerde Başarı Sıralaması

Daha önce üniversitelerde başarı sıralaması şartı gibi birtakım düzenlemeler yapıldığına işaret eden Saraç, bu yıl özellikle sağlık gibi uygulamalı alanlarda da daha nitelikli bir eğitim için süreç odaklı denetlemelere başlayacaklarını söyledi.

Kalite Kurulu'nu kurduklarını hatırlatan Saraç, çıktı odaklı değerlendirmeler için hukuk fakültesinden başlamak üzere meslek icra sınavlarının yapılması başta olmak üzere birçok çalışmanın yürütüldüğünü de dile getirdi.

Veri Girişleri için Dijital Sistem Kuruldu

Prof. Dr. Yekta Saraç, elektronik ortamda veri girişlerinin yapılacağı bir sistem kurulduğunu ve üniversitelerden belirlenmiş göstergelere ilişkin 2018 yılına ait verilerin girilmesinin isteneceğini söyledi.

"Amaç adalet temelli rekabet"

Başlangıçta bütün üniversitelerin belirlenen 5 alanda da başarılı olmasının beklenmediğine dikkati çeken Saraç, "Ancak bir üniversitenin 5 ana alanda da kayda değer başarı sergilemesi, ilgili üniversitemizin olgunlaşma ve gelişme düzeyini ortaya koymuş olacak. Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır." dedi.

Doluluk Oranlarında İyileşme

Yekta Saraç, geçen sene doluluk oranlarında çok ciddi bir iyileşme olduğuna işaret ederek, "Üniversitelerin karneleri arasındaki başlıklardan bir tanesi de üniversitelerimizdeki doluluk oranları olacak. Yani üniversitelerimizin, yetkili kurulları ile birlikte ve o bölgenin ticaret odası, sanayi odası ve benzeri kuruluşların görüşlerini de alarak bizden talep edecekleri programları ve kontenjanları belirlemesi lazım. Boş kontenjan meselesi yükseköğretim sisteminde kötü bir algı oluşturuyor ve o üniversitenin de özelinde onun marka değerini düşürücü bir unsur olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu kriter, üniversitelerin artık daha rasyonel bir planlama yapmalarına ve tekliflerde bulunmalarına yol açacak." dedi.

Karneler Yayınlanacak

Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayınlama kararı aldık. Üniversitelerimiz çeşitlendi, farklılaştı, sayıları arttı. Rekabet gerekiyor. Rekabetin sonucunda başarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve bunun da topluma objektif ve nesnel bir şekilde açıklanması gerekiyor. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta, 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak." dedi.

Üniversitelere Başarı Odaklı Ödüller Verilecek

YÖK olarak, başarı odaklı seçkinci bir yaklaşımla konuya yaklaştıklarını dile getiren Saraç, başarının ödüllendirilmesinin bu üniversitelerin karnelerinin açıklanmasının ardından iki yolla olabileceğine dikkati çekti.

Özellikle devlet üniversitelerinde yıllar içinde başarı çizgisi yükselen üniversitelerin, kadro ve başarılı oldukları alanlarda fonlama ile ödüllendirilmesinin doğru olacağını ifade eden Saraç, vakıf üniversiteleri için de kontenjan noktasında imkân sağlanabileceğini söyledi.

Kaynak: www.ensonhaber.com