Öğrenci ve Veliler Pansiyonlardan Memnun

Öğrenci ve Veliler Pansiyonlardan Memnun

2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan okul pansiyonlarının yemek ve yatak hizmetleri ile öğrencilere sunduğu sosyal imkânların göstergeler üzerinden izlenmesi hedefi kapsamında, resmi okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin ve velilerinin memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket yapıldı.

Pansiyonların fiziki ve sosyal imkânları, disiplini, hijyeni, beslenme ve çalışma ortamları gibi alanlarla ilgili düzenlenen anketlerde yöneltilen sorulara, 53 bin 387 öğrenci ve 13 bin 421 veli gönüllülük esasına göre cevap verdi.

Hizmet Kalitesi Artırılacak

Memnuniyetin 100 puan üzerinden değerlendirildiği anketin sonuçlarına göre, her pansiyonun bir puan değeri ortaya çıktı.

Bu kapsamda okul, ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince pansiyonlardaki hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Öğrenci ve Veli Memnuniyeti

Öğrenci ve veliler tarafından verilen cevaplara göre pansiyonlarda yetersiz alanın olmadığı ve yüksek oranda memnuniyet duyulduğu belirlendi.

Ankette memnuniyet oranının öğrencilerde yüzde 77, velilerde ise yüzde 85 olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrencilerin yüzde 85'i pansiyon talimatnamesinin düzenli uygulandığını, yüzde 82,3'ü pansiyonların işleyişi ile ilgili bilgilendirildiklerini belirtti.

Öğrencilerin yüzde 83,7'si haftalık banyo saatleri dışında banyo yapma imkânlarının olduğunu, yüzde 79,7'si de devlet tarafından verilen harçlık ve sosyal yardımların düzenli ödendiğini kaydetti.

Kaynak: www.ensonhaber.com