e-Portfolyo ile öğrenciler yakından izlenecek

e-Portfolyo ile öğrenciler yakından izlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edeceği e-Portfolyo projesinin detaylarını paylaştı. 

e-Portfolyo ile tüm öğrenciler, erken çocukluktan; lise mezuniyetine kadar takip edilecek, değerlendirilecek ve bu bilgiler ışığında ilgi ve yeteneklerini geliştirmek ve onları doğru yönlendirmek mümkün olacak. Bakan Selçuk, projeye ile ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde eder. Öğrencinin aldığı bu sonuçlar, bir yandan kendi çağ nüfusu içinde ne anlama geldiği, diğer yandan da çocuğun yıllar içerisinde nasıl bir hikâyesi olduğu konusunda değerlendirme imkânı sunar. Bu bilinçle 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturuldu. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkân tanıyacak.

e-Portfolyo çok sayıda karmaşık veriyi "daha anlamlı" hale getiriyor. Çocuğun okul içinde ve okul dışındaki başarılarının bütünsel bir şekilde dosyalandığı portfolyolar, gelişimsel ihtiyaçları da gösteriyor ve her çocuğa yapılacak rehberlik için de doğru çerçeveyi sunuyor. Çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyası e-portfolyoda, öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı, öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm; okuduğu kitapların adları, kitapların sayfa sayıları ve bu bilgilerin grafiksel analizler de bulunuyor.

e-Portfolyo çalışmasıyla, öğrencinin ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izleniyor. Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı yapılmasını sağlıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonu yine e-Portfolyo ile sağlanıyor.  e-Okul sistemine kayıtlı her öğrenci e-Portfolyo sistemine de kayıtlı olmakla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-Portfolyosuna erişim sağlayabiliyor."

e-PORTFOLYO SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

Öğrenci Bilgileri: Öğrencinin sınıf, okul numarası, yabancı dil bilgisi, devamsızlık bilgileri gibi bilgiler yer alıyor.

Ürünlerim: Kullanıcının yapmış olduğu çalışmaları, ürün kategorisi seçerek  e-Portfolyosuna ekleme olanağı sunuyor.