“Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz”

“Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul gelişim alanları, 'akademik', 'sosyal, sportif, kültürel etkinlikler', 'projeler' ve 'kurumsal kapasite' olarak belirlendi. Okulun gelişim alanlarının tümünü okulun kendi ihtiyaçları ve imkânları doğrultusunda ele alıyoruz. Bu bir rekabet, bir kıyaslama bir performans değil, sadece daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Tanıtım filminde de yer alan "Eğitimde Yeni Sürüm" ifadelerine işaret eden Bakan Selçuk, bu söylemle kökün üzerine yeni bir filizlenmeden söz ettiklerini belirtti.

Projeleri, bütünsel olarak eğitim sistemini inşa edecek bir yapıda kurgulamaya çalıştıklarına dikkati çeken Selçuk, "Bütün sistemin bütünsel olarak ele almazsak sistemin herhangi bir yerinde yapılan değişiklik bir çözüm üretebilir ama mevcut çözümlerimiz daha sonraki problemlerimize dönüşür." ifadesini kullandı.

Yol haritalarındaki bileşenlerden bir tanesinin "Okul Profili Değerlendirme Çalışması" olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Okul profili aslında, hizmet içi eğitimle, atamayla, finansmanla, yatırımla ilgili olan gibi hemen her konuyla alt sistemlerin hepsiyle bağlantılı bir konu. Çok merkezi bir kavram olarak okulu alıyoruz. Bu anlamda okulu eğitim sisteminin yapı taşı gibi görüyoruz. Ailenin toplumun ana çekirdek sistemi olması gibi okul da eğitim sisteminin ana çekirdek sistemidir. Eğer biz okulu tam olarak yapılandırabilir ve bir okulu kendi başına tıpkı bir vücudun hücresi gibi ele alabilirsek o zaman bu hücrelerden dokular organlar rahatlıkla oluşur. Eğer bu yapıyı kendi içinde bütünlüğü olan hücre yapısını tam olarak inşa edip işlevsel bir hale getiremezsek o zaman ne dokular ne organlar sağlıklı olarak gelişecektir. Bu sebeple okulu çok önemsiyoruz."

Hedeflerdeki Öncelik Sıraları Belirlenecek

Ziya Selçuk, "iyi, etkili okul" kavramlarına işaret ederek okulun gelişim alanlarına ilişkin, "Okul gelişim alanları, 'akademik', 'sosyal, sportif, kültürel etkinlikler', 'projeler' ve 'kurumsal kapasite' olarak belirlendi. Okulun gelişim alanlarının tümünü okulun kendi ihtiyaçları ve imkânları doğrultusunda ele alıyoruz." dedi.

Okulun fiziksel alt yapısının, hangi sosyo-ekonomik bölgede olduğunu, kaç tane ücretli öğretmenin bulunduğu gibi parametrelere bakılacağını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Bu çalışma, okulun kapasitesine bağlı olarak öğrenci başına kaç metrekare düşüyor, bahçesi ne kadardır, bütün bu parametreleri dikkate alarak her bir okulu bir parmak izi gibi kendi içerisinde değerlendirmektir. Uluslararası bazı sınavlarda sanki bütün okulları imkânları eşitmiş gibi doğrudan doğruya okullar arasında ya da ülkeler arasında birebir karşılaştırma yapılıyor. Biz bu konuyu tamamen okulun bulunduğu imkân ve şartlar içerisinde değerlendiriyoruz."

Sistemde bir okul gelişim modelinin çıkarılacağını bildiren Selçuk, "Gelişim alanlarında ortalama 50 dolayında ölçüt var. Ölçütlerin hepsi ölçülebilir, izlenebilir, değerlendirilebilir ve uluslararası literatürde dikkate alınan ölçütler." diye konuştu.

"Her okulun MR'ı çekilecek"

Selçuk, Okul Profili Değerlendirme Çalışması'nda okul yöneticiliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Eğer bir yönetici sadece operasyonu yürütüp günlük ihtiyacı sürdürüyorsa o bizim için idareci niteliğindedir. Eğer yeni bir oyun kurmaya çalışıyorsa, yeni stratejiler geliştiriyorsa ve yaptığı işi tümüyle yeniden yapılandırabiliyorsa o zaman bizim için liderdir, okul lideridir." diyen Selçuk, okulların iyileştirilmesi için yönetici katmanından başlamak gerektiğine dikkati çekti.

Okul gelişim modeli kapsamındaki alan, ölçüt ve göstergeler çerçevesinde tek bir okula özgü "okul profili"nin ortaya çıktığını anlatan Selçuk, "Her bir okulun kendine özgü profiliyle ilgili birtakım değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmenin sonucunda da okulun yıllık gelişim planı ortaya çıkıyor. Bir okulda bir yıl boyunca hangi parametrede, neyi, nasıl yapmamız gerektiği konularında bir yol haritası çıkıyor, somut olarak bu gelişim planının alanları belirleniyor ve her bir yönetici, okul lideri arkadaşımız, kendi okulunun fotoğrafını, röntgenini, MR'ını çok net olarak görme imkânına kavuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, iyi işlerin "iyi örnekler havuzu"nda biriktirileceğini belirterek, "Bütün okullar, eş zamanlı olarak birbirini izleme ve iyi örnekleri takip etme imkânına kavuşacak." dedi.

Okulun yıllık gelişim planı çerçevesinde, öğretmen ve yöneticilerin okulun gelişimiyle ilgili hizmet sürecinde bulunacaklarını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Bu arada destekleme kısmı devreye girecek. Her ilde okulu iyileştirme ekipleriyle, bir okulun ihtiyacının nasıl sağlanacağı konusunda çalışmalar yapılacak. İllere atadığımız uzmanlık kategorileri söz konusu olacak önümüzdeki öğretim yılı başında. Bu çalışma pilot olarak şu anda devam edecek. Gelecek seneyi beklemeyeceğiz. Süreci izleme imkânımız olacak. Bunların ardından okulun bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak."

Selçuk, okulun yeni profili çerçevesinde bir yılda sağladığı gelişmeyi mobil olarak izleyeceklerinin de altını çizerek, "Okulun yöneticisi de bunu izleme imkânına sahip olacak. Ortaya konulan parametre hedeflerinde, nereden nereye gelindiği somut olarak ortaya konulacak. Biz bir yılın sonunda istediğimiz hedeflere ulaşamadıysak niye ulaşamadığımızın, bunun sebeplerinin analiz edilmesi söz konusu olacak. Sonuçta hedeflere ulaşmak için her ne gerekiyorsa, o okula özgü yapısal dinamik ortaya konulacak." açıklamasını yaptı.