Tüylerin kökeni dinozorlardan bile eski olabilir

Tüylerin kökeni dinozorlardan bile eski olabilir

Yakın zamanda dinozorların aslında tüylü hayvanlar olduğunu ortaya çıkaran bir fosil tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda tüylerin kökeninin dinozorlardan bile öncesine dayandığına dair bilgiler ortaya çıktı.

Bugün kuşlarla özdeşleşmiş tüyler, aslında sadece kuşların değil, uçmayan hayvanların da tarih boyunca çeşitli sebeplerle geliştirmiş olduğu bir parçadır. Çin'in belli bölgelerinde zengince bulunan fosil kalıntılarıyla alâkalı bir çalışma, aslında tüylerin bundan 100 milyon yıl önce hatta dinozorlardan bile önce ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.

Bilgi, geçen yılın sonlarında Çin'de fosilleşmiş iki pterosaur incelenirken ortaya çıktı. Bir zamanlar pullu olarak düşünülen bu uçan sürüngenler, aslında dört çeşit püskülle kaplıydı.

Öyle görünüyor ki pterosaurlar, uzaktan akrabaları olan dinozorlarla, ortak ataya sahiplerdi. Bristol Üniversitesi'nde paleontolog olan başyazar Mike Benton, "Bu olay, tüylerin kökenini en az 250 milyon yıl öncesine kadar götürür." diyor.

Bu süre, tüylerin kökenini, karadaki hayatın neredeyse tamamen yok olmasının eşiğinden dönülen Erken Trias Devri'ne kadar götürüyor. Böyle bir ortamda canlılar, hayatta kalabilmek adına ağır evrimler geçirmek zorunda kalmaktaydı. Dinozorların atası olarak kabul edilen archosaurlar ve memeli hayvanların o dönem yaşayan ataları, şiddetli bir silah yarışına girmişlerdi.

Tüylerin ise bu noktada rekabet edebilmek için ortaya çıktığına inanılıyor. Tüyler; dinozorlar ve pterosaurlar gibi sıcakkanlı hayvanlara yalıtım sağlayabilmesi için geliştirilmiş gibi görünüyor. Yani uçmak ve güzel görünmek adına geliştirilen tüyler, çok daha sonra ortaya çıktı.

1994 yılından beri Çin'den gelen binlerce tüylü dinozor örneği, paleontologları uzun süredir düşündürüyor. Önceleri tüylü dinozorların aynı dönemde yaşayan kuşlarla ortak bir ata paylaştıkları düşüncesi yaygındı ancak daha sonra Kulindadromeus isimli Rusya coğrafyasında bulunmuş bir dinozor, bu teoriyi geçersiz kılacak bazı bulgular edinilmesine sebep oldu.

University College Cork'ta çalışan yazar Maria McNamara, Kulindadromeus fosilini, "Bacaklarında ve kuyruğunda pullar vardı ancak gövdesinde bıyığımsı tüyler de bulunmuştu." diyerek anlatıyor.

Kulindadromeus fosilinin yukarıda bahsedilen teoriyi çürütme sebebi ise, diğer dinozorların ortak ata paylaştıkları düşünülen kuşlarla yeni bulunan fosil arasında çok büyük bir coğrafi mesafe olmasıydı. Sonrasındaysa bilim insanlarının kafasında ilk dinozorların da tüylü olabileceği düşüncesi oluştu.

Bazı paleontologlar, kuşlarda ve dinozorlarda tüylerin bağımsız olarak ortaya çıktığını düşünüyor ancak bu durumun aksini gösteren bulgular da var. Bu bulgular, son zamanlarda yapılan araştırmaların yanı sıra genetiklerle de destekleniyor. 2017 yılında yapılmış bir çalışmayla birlikte sürüngenlerdeki pulların, kuşlardaki tüylerin ve memeli hayvanlardaki kılların, aynı gen düzenleyici ağ tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. Başka bir deyişle bu üç yapının kökü, 420 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir ortak atada mevcut olabilir.

Kaynak: www.webtekno.com